wat kost studeren?

Kies bewust; de kosten rondom je studie.

Sinds dit studiejaar is er veel veranderd in de regels rondom financiering van je studie. Studiekeuze Houten wil je graag informeren over de laatste stand van zaken.

Misschien herkent je vader of moeder het nog wel, sinds 1986 ontving elke student een basisbeurs die na het behalen van je diploma niet hoefde te worden terugbetaald. Sinds september 2015 is hiervoor in de plaats het nieuwe leenstelsel gekomen. Dat betekent dat studenten in het hoger onderwijs nu zelf of met een lening hun studie moeten betalen. Deze lening moet ook worden terugbetaald. Het is dus slim om de lening zo laag mogelijk te houden en niet onnodig lang te doen over je studie. Daarom is een bewuste studiekeuze nu ook zo belangrijk!

Studenten mogen maximaal € 854 per maand lenen en daarnaast kunnen ze per maand € 163 lenen voor het collegegeld, het zogenaamde collegekrediet.

Wat kost studeren?

Iedereen betaalt het wettelijk collegegeld van € 1.984 per jaar (2016/2017 HBO en WO), dat is dus € 165 per maand. Dit collegegeld betaal je aan je onderwijsinstelling en wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid. De onderwijsinstelling bepaalt de voorwaarden, een eventuele betalingsregeling of een teruggave.

Naast het collegegeld zijn er nog kosten voor je studieboeken en ander studiemateriaal. Voor deze kosten kun je het collegekrediet wat je via DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs)leent, gebruiken.

En wat gebeurt er met een eventuele studieschuld?

De studieschuld kan in 35 jaar worden afgelost. Studieschuld wordt nooit kwijtgescholden! Het is wel mogelijk de aflossing maximaal vijf keer voor een jaar te onderbreken als het je financieel even wat minder gaat, maar je zult alles moeten terugbetalen.

Hoe weet ik of een studiefinanciering nodig is?

Dit is uiteraard helemaal afhankelijk van het financiële plaatje thuis. Op de site van DUO (www.duo.nl/studiepunt/rekenhulp/studiefinanciering) kun je berekenen of studiefinanciering nodig is en kun je ook zien hoeveel je na je studie moet aflossen.

Wanneer je ouders de studie niet (geheel) kunnen betalen, kun je dus geld lenen. Soms heb je ook recht op een aanvullende beurs, op www.duo.nl kun je berekenen of je daarvoor in aanmerking komt. het maximaal te lenen bedrag van € 854 is inclusief deze eventuele aanvullende beurs. Wanneer je binnen 10 jaar je diploma haalt, wordt de aanvullende beurs een gift, deze hoef je dan dus niet terug te betalen. Het is dus belangrijk goed inzicht te hebben in je financiën wanneer je gaat studeren en rekening te houden met de tijd die het je kost om te studeren en een bijbaantje naast je studie te doen zodat je wat meer te besteden hebt.

Gratis reizen?

Iedere student heeft als onderdeel van de studiefinanciering recht op het zogenaamde studentenreisproduct. Je kunt met je OV studentenkaart gratis of met korting reizen met het openbaar vervoer. Het reisproduct is ook een lening (€ 98,11 per maand). En ook hier geldt dat wanneer je binnen 10 jaar je diploma haalt, deze lening wordt omgezet in een gift.

En als ik wil studeren bij een particuliere instelling?

Particuliere opleidingen ontvangen geen subsidie van de overheid zoals een HBO of WO waardoor het collegegeld veel hoger is. Elke opleiding mag de hoogte van het collegegeld zelf bepalen. Dit is minimaal de hoogte van het wettelijk collegegeld (€ 1984 per jaar) maar het kan wel oplopen tot € 14.000 per jaar, goed om mee rekening te houden bij je studiekeuze dus!

Met welke kosten moet ik als student rekening houden?

Als je op kamers gaat, komen er natuurlijk extra kosten bij naast je collegegeld en de kosten voor studiemateriaal. Volgens het Nibud (2015) kost het een student € 953 per maand om te wonen, leven en studeren. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

Huur € 366*
Studieboeken en –materiaal € 57
Boodschappen € 161
Vervoer (naast de OV kaart) € 55
Ontspanning, sport en uitgaan € 144
Kleding en schoenen € 47
Zorgverzekering € 97
Telefoon € 26

*let wel dit is sterk afhankelijk van de stad waar je gaat wonen, dit jaar kost een gemiddelde studentenkamer van 14 m² in Amsterdam al € 414 per maand!

 

Wanneer je je studie hebt afgerond moet je gaan terugbetalen. Je krijgt hier maximaal 35 jaar de tijd voor, sneller mag natuurlijk ook. Hoeveel je aflost is afhankelijk van je inkomen en de hoogte van je lening. Je betaalt echter nooit meer dan 4% van het inkomen boven het minimumloon. Over de lening moet rente worden betaald. DUO bepaalt elke vijf jaar opnieuw de rente van de lening.