wat kost studeren?

Kies bewust; de kosten rondom je studie.

Er verandert voortdurend van alles in de regels rondom financiering van je studie. Studiekeuze Houten wil je graag informeren over de laatste stand van zaken.

Misschien herkent je vader of moeder het nog wel, sinds 1986 ontving elke student een basisbeurs die na het behalen van je diploma niet hoefde te worden terugbetaald. Sinds september 2015 is hiervoor in de plaats het nieuwe leenstelsel gekomen. Dat betekent dat studenten in het hoger onderwijs nu zelf of met een lening hun studie moeten betalen. Deze lening moet ook worden terugbetaald. Het is dus slim om de lening zo laag mogelijk te houden en niet onnodig lang te doen over je studie. Daarom is een bewuste studiekeuze nu ook zo belangrijk!

Studenten mogen maximaal € 854 per maand lenen en daarnaast kunnen ze per maand € 163 lenen voor het collegegeld, het zogenaamde collegekrediet.

Wat kost studeren?

De meeste studenten betalen in 2023 wettelijk collegegeld. Voor het studiejaar 2022-2023 is het wettelijk collegegeld € 2.209,- per jaar (2022/2023 HBO en WO). In het eerste studiejaar betaal je vaak de helft hiervan. Voor het MBO is bij een voltijd opleiding het lesgeld € 1.239,- als je op 1 augustus van een studiejaar 18 jaar of ouder bent. Dit college- of lesgeld betaal je aan je onderwijsinstelling en wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid. De onderwijsinstelling bepaalt de voorwaarden, een eventuele betalingsregeling of een teruggave.

Naast het collegegeld zijn er nog kosten voor je studieboeken en ander studiemateriaal. Voor deze kosten kun je het collegekrediet wat je via DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs)leent, gebruiken.

Vanaf studiejaar 2023-2024 wil het kabinet de basisbeurs opnieuw invoeren.

En wat gebeurt er met een eventuele studieschuld?

De studieschuld kan in 15 of 35 jaar worden afgelost, afhankelijk van de terugbetalingsregels waar je onder valt. Studieschuld wordt nooit kwijtgescholden! Meer informatie kun je ook vinden op www.duo.nl

Hoe weet ik of een studiefinanciering nodig is?

Dit is uiteraard helemaal afhankelijk van het financiële plaatje thuis. Op de site van DUO (www.duo.nl/studiepunt/rekenhulp/studiefinanciering) kun je berekenen of studiefinanciering nodig is en kun je ook zien hoeveel je na je studie moet aflossen.

Wanneer je ouders de studie niet (geheel) kunnen betalen, kun je dus geld lenen. Soms heb je ook recht op een aanvullende beurs, op www.duo.nl kun je berekenen of je daarvoor in aanmerking komt.

Gratis reizen?

Iedere student heeft als onderdeel van de studiefinanciering recht op het zogenaamde studentenreisproduct. Je kiest voor een week- of weekendabonnement. Je kunt met je OV studentenkaart gratis of met korting reizen met het openbaar vervoer. Het reisproduct is een voorlopige lening. En ook hier geldt dat wanneer je binnen 10 jaar je diploma haalt, deze lening wordt omgezet in een gift (alleen bij een MBO 1 of 2 opleiding is reizen altijd gratis en geldt dus geen lening).

En als ik wil studeren bij een particuliere instelling?

Particuliere opleidingen ontvangen geen subsidie van de overheid zoals een HBO of WO waardoor het collegegeld veel hoger is. Elke opleiding mag de hoogte van het collegegeld zelf bepalen. Dit is minimaal de hoogte van het wettelijk collegegeld maar het kan wel oplopen tot € 22.500 per jaar, goed om mee rekening te houden bij je studiekeuze dus!

Met welke kosten moet ik als student rekening houden?

Als je op kamers gaat, komen er natuurlijk extra kosten bij naast je collegegeld en de kosten voor studiemateriaal. Volgens het Nibud (2023) kost het een uitwonende student gemiddeld € 1.082,- per maand om te wonen, leven en studeren.